Kỹ thuật viên của Cty Diệt Mối Trần Anh

18/10/19 3:13 pm

Đây là những kỹ thuật viên ưu tú của Công Ty Diệt Mối Trần Anh. Luôn tận tâm nhiệt tình với công viêc, là những người gương mẫu để các kỹ thuật viên khác học hỏi và phấn đấu.

Kỹ thuật viên diệt mối Kỹ sư  Trần Xuân Ba (Bác Thái Ba)
Kỹ thuật viên diệt mối Kỹ sư Trần Xuân Ba (Bác Thái Ba)
Kỹ thuật viên diệt mối Đoàn Công Hoàng (Hoàng Kiều)
Kỹ thuật viên diệt mối Đoàn Công Hoàng (Hoàng Kiều)
Kỹ thuật viên diệt mối Kỹ sư Trần Văn Trường (Kỹ sư Trường)
Kỹ thuật viên diệt mối Kỹ sư Trần Văn Trường (Kỹ sư Trường)
Kỹ thuật viên diệt mối Nguyễn Tấn Đại (Út Đại)
Kỹ thuật viên diệt mối Nguyễn Tấn Đại (Út Đại)
Kỹ thuật viên diệt mối Kỹ sư Dương Trung Tận (Kỹ sư Tặng)
Kỹ thuật viên diệt mối Kỹ sư Dương Trung Tận (Kỹ sư Tặng)
Kỹ thuật viên diệt mối Kỹ sư Trần Bảo Pháp (Kỹ sư Pháp)
Kỹ thuật viên diệt mối Kỹ sư Trần Bảo Pháp (Kỹ sư Pháp)
Kỹ thuật viên diệt mối Cao Quốc Việt Tân (Tân ròm)
Kỹ thuật viên diệt mối Cao Quốc Việt Tân (Tân ròm)

Chia sẽ thông tin cho mọi người cùng xem:

Giới thiệu về công ty